Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-18     Views: 318

Det går att återlämna en bok efter stängningstid. De allra flesta biblioteken vid Lunds Universitet har ett bokinkast eller en återlämningslåda där du kan lämna böcker när biblioteket är stängt.

Återlämningslådorna töms i samband med att biblioteken öppnar igen och din återlämnade bok avregistreras då från ditt konto. Om du återlämnar en bok efter att biblioteket stängt den dagen den skulle lämnas tillbaka blir den alltså in återlämnad förrän nästa dag.

För att se om det bibliotek du brukar använda har en återlämningslåda eller dylikt, så kika på bibliotekets hemsida (se länk nedan).

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss