Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-10     Views: 129

LUBITO är en tjänst som du som studerar eller forskar vid Lunds Universitet kan använda för att beställa gratis inscannade artiklar som publicerats i de tryckta utländska, vetenskapliga tidskrifter som Universitetsbiblioteket har (förutsatt att artiklarna inte redan finns tillgängliga via LUBsearch). 

Du kan också beställa artiklar ur ett antal tryckta svenska vetenskapliga tidskrifter.

När du gjort din beställning skickas en PDF med e-post följande vardag. Artiklar som redan scannats in och finns i LUBITO:s arkiv kan man beställa fram och få direkt.

Du loggar in med Lucat om du är anställd och med student konto om du är student.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss