Answered By: Anna Carlsdotter
Last Updated: 2020-06-16     Views: 282

Ja, över sommaren har vi längre lånetid än vanligt på kursböcker. Sommaren 2020 gäller sommarlånen under perioden 20/5-2/9. Kursböcker (och en del specialmaterial) som lånas ut fr.o.m. 20/5 kommer alltså att få återlämningsdatum 2/9

Krävbara böcker (dvs långlån) har samma lånetid året om.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss