Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-03-13     Views: 198

Det gör vi!

Om du vill föreslå en bok eller en elektronisk resurs för inköp tar du kontakt med det bibliotek vid Lunds Universitet (se länk nedan) som har hand om det ämne materialet berör. Många bibliotek har inköpsförslagsformulär på sin hemsida, men du är också välkommen att skicka ett mejl till det berörda biblioteket.

När det gäller Universitetsbiblioteket kan du lämna inköpsförslag på material som berör Sverige publicerat på andra språk än svenska (allt material på svenska får Universitetsbiblioteket redan via lagen om pliktleveranser) eller tvärvetenskapligt material.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss