Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-16     Views: 430

Lunds Universitets bibliotek har prenumeration på två databaser som man kan använda för att söka på citeringar i litteratur och artiklar: Web of Science och Scopus. Länkarna finner du längre ner.

 

Web of Science

Gå till databasen och välj Cited Reference Search för att söka direkt på specifika författare, artiklar etc.

 

 

Du kan dock också se i träfflistorna i Basic Search hur många gånger en artikel citerats och klicka dig vidare till information om vilka artiklar som citerat källan.

 

 

Scopus

Om man gör en sökning i Scopus, kan man i träfflistan se hur många gånger respektive artikel har blivit citerad, och också klicka på siffra för att få fram en lista över de artiklar som citerar den ursprungliga artikeln.

 

 

Också inuti en artikelpost kan du hitta artiklar som citerar artikeln. De finns en liten bit ner, till höger på sidan.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss