Answered By: Britta Wallin
Last Updated: 2018-07-24     Views: 91

Böcker som är tryckta till och med 1957 kan finnas i bibliotekskatalogen LUBcat, men finns också alltid i vår äldre katalog "Katalog -1957".

Katalog- 1957 är en kortkatalog som finns tillgänglig i fysisk form på Universitetsbiblioteket och i digitaliserad form via webben.

Läs mer om hur du söker och beställer här: http://www.ub.lu.se/katalog-1957.

Relaterade frågor och svar